Privacyverklaring
Haptonomie Heeze, gevestigd aan Kreijl 9, Heeze , is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
www.haptonomieheeze.nl
Kreijl 9, Heeze
Telefoonnummer: 06-42956623
iefke@haptonomieheeze.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Haptonomie Heeze verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Burgerservicenummer (BSN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Haptonomie Heeze verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens over de fysieke/mentale gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Haptonomie Heeze verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bovenstaande gegevens worden verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Daarnaast worden deze gegevens verwerkt op basis van toestemming en is de gegevensverwerking noodzakelijk voor het uitvoeren van een behandelovereenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming
Haptonomie Heeze neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Haptonomie Heeze) tussen zit. Haptonomie Heeze gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • De gegevens worden verwerkt en opgeslagen in het software programma Incura.
 • Voor het versturen van verslagen wordt gebruik gemaakt van Zorgmail (beveiligde mail). Wanneer andere zorgverleners geen Zorgmail hebben worden de verslagen per post verzonden.
 • Het mailcontact met patiënten verloopt met Gmail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Haptonomie Heeze bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens worden tot 15 jaar na de laatste wijziging in het dossier van de patiënt bewaard. Als een wettelijk voorschrift een andere bewaartermijn noemt, moeten GZ-haptotherapeuten die aanhouden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Er worden geen persoonsgegevens gedeeld met derden, mits er toestemming is van de persoon. Haptonomie Heeze verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  Haptotherapie Heeze blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 Haptotherapie Heeze gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Haptonomie Heeze en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar iefke@haptonomieheeze.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Haptonomie Heeze wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Haptonomie Heeze neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met iefke@haptonomieheeze.nl.